Logo BIP

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gmina Hrubieszów

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gmina Hrubieszów dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Hrubieszów pod linkiem poniżej:

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1926021