Mapa Gminy Hrubieszów

Zapraszamy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu

Zapraszamy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu na debatę w ramach procesu rewitalizacji w Gminie Hrubieszów do udziału w spotkaniu pod nazwą „Rewitalizacja i jej wpływ na przedsiębiorczość”, które odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 1600 w budynku świetlicy wiejskiej w Moroczynie.

Spotkanie będzie miało charakter kawiarenki obywatelskiej wraz z debatą nad rolą rewitalizacji w przestrzeni gminy i jej wpływu na sektor gospodarczy.

Spotkanie jest częścią procesu partycypacji prowadzonego w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hrubieszów na lata 2022-2030.

Zapraszam serdecznie!

Wójt Gminy Hrubieszów

/-/ Tomasz Zając