Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Patron szkoły

Patron szkoły

Patron szkoły

Tam, gdzie wody Huczwy rozległymi meandrami płyną... żył i działał niegdyś ksiądz Stanisław Staszic – patron naszej szkoły.

Wbrew pierwszemu wrażeniu, nie był on tylko skromnym duchownym. Dał się poznać jako światły człowiek o rozległym wykształceniu, a w pierwszych latach XIX wieku już na tyle majętny, że był w stanie nabyć dobra hrubieszowskie. Liczył już wtedy sobie ponad 45 lat.

W pierwszych zdaniach jego biografii znajdujemy dość zdawkowe sformułowania: "polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny, publicysta, filozof i tłumacz, przyrodnik, geograf i geolog, minister i radca stanu Księstwa Warszawskiego, zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego i wreszcie minister stanu Królestwa Polskiego". To imponujące, ale brzmi obco, urzędowo.

"Staszic był jednym z czołowych reformatorowi uczonych polskiego oświecenia i prekursorem spółdzielczości" – czytamy w innym źródle historycznym.

Czym sobie na takie zdanie zasłużył?

Jak do tego doszedł?

Cóż takiego uczynił, by potomni taką pamięć o nim zachowali?

W pierwszych 24 latach swego życia wytrwale zdobywał wykształcenie ukoronowane studiami w paryskim Colle'ge de France w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych oraz na uczelniach niemieckich w Lipsku i Getyndze.

Po powrocie do Polski z roku na rok coraz intensywniej angażował się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne szarpiącej się z zaborcami i własnymi słabościami ojczyzny. Wszelkimi sposobami próbował rodaków namówić do skorzystania ze swoich pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Teoria do współczesnych mu ludzi nie przemówiła.

W latach 1798-1799 Staszic w celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne i geograficzne. Zapewne w wyniku tych badań stwierdził, że to właśnie na ziemiach hrubieszowskich uda się stworzyć model państwa sprawiedliwego, dostatniego ekonomicznie, opartego na zasadach równości społecznej (chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny). To przedsięwzięcie zyskało nazwę Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (TRH) i powstało w 1816 r.

Nasz Czerniczyn był jedną z 9 miejscowości wchodzących w skład tego spółdzielczego mini-państwa, liczącego około 4000 mieszkańców. TRH miało własne 3 młyny, tartak, cegielnię, kuźnię, karczmy, magazyny, 500 zakładów tkackich, a nawet Bank Pożyczkowy, który udzielał kredytów m.in. na budowę murowanych domów i różnorodne inwestycje.

Staszic wydzielił z ziem fundacji własność wspólną, którą przeznaczył na budowę szkół oraz szpitala. Zadbał również o pomoc dla sierot (funkcjonowało tam coś na kształt współczesnych rodzin zastępczych), chorych i starców. Gospodarze musieli udzielać sobie wzajemnie pomocy w przypadku pożaru, gradobicia czy nieurodzaju.

Towarzystwo utrzymywało również zdolnych młodzieńców, którzy mogli (mimo przynależenia do stanu chłopskiego) kształcić się w Szkole Głównej. Staszicowi również zawdzięczali nasi przodkowie popularyzację i rozwój szkolnictwa: TRH utworzyło bowiem 5 szkół elementarnych.

Nasz patron dbał też o funkcje wychowawcze i podniesienie poziomu moralności na terenie TRH. W tym "modelowym państwie" (zwanym przez niektórych hrubieszowską utopią) nie było sądów. Drobne wykroczenia skutkowały obowiązkiem naprawienia szkód i zapłaty grzywny, przeznaczonej na cele socjalne. Ciężkie przestępstwa karane były usunięciem z Towarzystwa.

Ludność Towarzystwa Rolniczego była wolna i niezależna ekonomicznie od szlachty. Żyli godnie, pracowali, rozwijali swe talenty, pomagali sobie wzajemnie, uczyli się życia w nowoczesnym jak na tamte czasy społeczeństwie, bogacili się stopniowo.

To nasz patron Stanisław Staszic model takiego życia stworzył w TRH, by pokazać go jako wzór do naśladowania całej Polsce, by udowodnić, że tak mógłby wyglądać i rozwijać się cały kraj.

Wtedy niewielu mu uwierzyło.

My wybraliśmy tego wspaniałego rodaka na patrona naszej szkoły, by podobnie jak on zdobywać wytrwale wykształcenie, by uczyć się budować mądre i zgodne społeczeństwo, by wreszcie wprowadzać w życie jego myśl:

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada".

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.