Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Flaga i Godło Polski
grafika własna

ZADANIE DOFINANSOWANE RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Gmina Hrubieszów, na podstawie umowy nr G/RFRD/147/2024 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111113L w miejscowości Cichobórz”.

Flaga, Godło Polski, Logo MRiPS
gov.pl

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gmina Hrubieszów przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po raz kolejny przystąpiła w 2024 r. do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Flaga, Godło Polski, Logo MRiPS
gov.pl

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gmina Hrubieszów przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po raz kolejny przystąpiła w 2024 r. do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.