Aktualności

logo LGD

Badanie ewaluacyjne Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

grafika symbolizująca informację

Nadleśnictwo Strzelce - posiedzenie komisji

Nadleśnictwo Strzelce informuję, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce, ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów odbędzie się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Celem posiedzenia Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Strzelce na lata 2025-2034”.

postać krzycząca przez megafon

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARMiR

flaga UE

Ogłoszenie o naborze oświadczeń

Informuję, że istnieje ponowna możliwość ubiegania się o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,

grafika symbolizująca megafon

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) informuję,

flaga Ukrainy

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. rusza nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony