Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Herb

herb Gminy Hrubieszów

Herb Gminy

Herb Gminy Hrubieszów znajduje się na tarczy herbowej zakończonej w części dolnej półkręgiem. Tarcza podzielona jest poziomo nieco poniżej połowy wysokości na dwie części, z których górna o kształcie poziomego prostokąta zabarwiona jest na kolor czerwony a dolna o kształcie połowy koła zabarwiona jest na kolor zielony.

Godło zbudowane na bazie koła umieszczone jest centralnie na styku części czerwonej i zielonej tarczy i składa się z następujących elementów: trzydziestu pięciu jednakowej wielkości wycinków koła o barwie żółtej /złotej/ ułożonych centrycznie dookoła małego koła o barwie białej /srebrnej/ z symbolicznym nawiązaniem do herbu miasta Hrubieszowa – głowa jelenia i dwa krzyże między rogami. Taki układ godła nawiązuje do położenia Gminy Hrubieszów wokół miasta Hrubieszowa a wycinki koła symbolizują sołectwa wchodzące w skład Gminy. Na czerwonym polu tarczy znajdują się po obu stronach symetrycznie dwa stylizowane kłosy zboża w kolorze żółtym /złotym/ ustawione pionowo, z łodyżkami w kolorze żółtym /złotym/ wychodzącymi z części zielonej tarczy. Jest to nawiązanie do rolniczego charakteru Gminy Hrubieszów. W górnej części czerwonego pola tarczy znajduje się pozioma wstęga koloru białego /srebrnego/ symetrycznie załamana z umieszczoną na części środkowej datą "1973" oznaczająca rok utworzenia Gminy Hrubieszów. Data oraz element z herbu Miasta Hrubieszowa w środkowej części godła wykonane są kolorem czarnym.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.