Inwestycje i Projekty

Flaga UE

Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach

logo potrjne

Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Flaga UE

Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów

Logo UE, flaga Rzeczpospolitej Polski, Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22 czerwca 2020 r.

Logo UE

Przebudowa drogi gminnej Nr 111131L w miejscowości Ślipcze

Logo UE oraz PSOWR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Flaga UE

Opis projektu

Logo UE, flaga Rzeczpospolitej Polski, Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zakup laptopów dla uczniów z Gminy Hrubieszów, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Flaga UE

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne

 Logo UE oraz PSOWR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uczestnicy konferencji

Konferencja informacyjna

Jednym z działań informacyjnych w ramach projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich” było przeprowadzenie konferencji. Konferencja informacyjna została przeprowadzona w dniu 25 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach. Celem było poinformowanie o rezultatach i produktach, realizowanego przez Gminę Hrubieszów, projektu.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony