Uśmiechnięty chłopczyk, radośnie bazgra po zeszycie

Rekrutacja

Zasady rekrutacji 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ślipczu z/s w Kozodawach ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej i dzieci do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Naszym uczniom i wychowankom zapewniamy:

Kontakt ze sztuką:
 • kino, spektakle teatralne na terenie szkoły,
 • wystawy,
 • muzea,
 • prelekcje tematyczne,
 • apele profilaktyczne,
 Wszechstronny rozwój fizyczny
 • zajęcia rekreacyjno– sportowe na terenie szkoły,
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • naukę jazdy na nartach – udział w programie „Bezpieczny stok” w Jacni,
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
 • całoroczne rozgrywki ligi szachowej,
 • uczestnictwo w zawodach sportowych
 • naukę pływania oraz zajęcia rekreacyjne w wodzie – pływalnia w Zamościu, zajęcia rekreacyjne w „Aqua Lublin”,
 • bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek.
Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:
 • konkursy,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • uroczystości szkolne i przedszkolne.
 Rozwój intelektualny oraz uzdolnień podczas zajęć:
 • przedmiotowych,
 • językowych: j. angielski,
 • informatycznych,
 • ekologicznych,
 • plastycznych,
 • czytelniczych,
 • ortograficznych.

 Zalety naszej placówki to:

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w małych grupach,
 • ciepła, życzliwa, serdeczną rodzinna atmosfera,
 • wykwalifikowana, doświadczona, odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zajęcia wyrównawcze z uczniami słabymi,
 • opieka psychologa, logopedy i innych specjalistów,
 • kompleksowa opieka pedagogiczno– psychologiczna,
 • nauka języków obcych w małych grupach
 • zajęcia świetlicowe i opiekuńcze,
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku.

ZAPRASZAMY!

 

Wnioski do pobrania w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach.

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Złożenie na kolejny rok szkolny deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym – od 4 lutego do 18 lutego 2021r.
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 25 lutego do 22 marca 2021r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – od 25 marca do 29 marca 2021r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - od 1 kwietnia do 5 kwietnia 2021r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 8 kwietnia do 16 kwietnia 2021r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 17 kwietnia 2021r.

Postępowanie uzupełniające:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2021r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – od 6 maja do 10 maja 2021r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - od 13 maja do 15 maja 2021r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 16 maja do 22 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 23 maja 2021r.