Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Wnioski, druki, formularze

Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro
fot. pixabay.com

Wnioski, druki, formularze

 Ikonka pobierania w kolorze zielonymOchrona Środowiska

 1. Obowiązek zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumenty i formularze dostępne w tej zakładce
 2. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych21.28 KB
 3. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hrubieszów15.79 KB
 4.  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 5. docxZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew21.45 KB
 6. docxWniosek o wydanie decyzji środowiskowej16.65 KB
 7. docxZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków18.99 KB
 8. docxOświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe12.25 KB
 9. docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.6 KB
 10. docxWniosek o zezwolenie na hodowlę psów ras agresywnych15.75 KB
 11. docxWniosek o wydanie zezwolenia na upraw maku lub konopi włóknistych.25.66 KB

Podatki

 1. Deklaracje oraz informacje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r. dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
 2. docxWniosek o wydanie zaświadczenia17.42 KB
 3. docxWniosek o zwolnienie z tytułu kupna gruntów17.94 KB
 4. docxOświadczenie o gruntach dzierżawionych15.07 KB
 5. docxOświadczenie forma prawna, kategoria przedsiębiorstwa, klasa PKD40.17 KB
 6. docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych18.63 KB
 7. doc2024_AKCYZA_Duże_oświadczenie_DZIERŻAWY_2024.doc41 KB
 8. docxFormularz_pomoc_publiczna.docx45.6 KB
 9. pdfWniosek_akcyza_2024.pdf955.52 KB

Gospodarka Odpadami

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące gospodarki odpadami (tj. druki, wnioski, deklaracje, formularze) dostępne są w poszczególnych zakładkach działu gospodarki odpadami 

Gospodarka Nieruchomościami

 1. docxWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.17.65 KB
 2. docxWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.19.11 KB
 3. docxWniosek o ustalenie numeru porządkowego.21.9 KB
 4. docxWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.17.82 KB

Zgromadzenia Publiczne

 1. docZawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 2. docUproszczone Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym63 KB
 3. docxOświadczenie przewodniczącego15.85 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.