SP w Husynnem

róże w kolorze czarnym

Pożegnanie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. Jan Twardowski

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios dotknął nas wszystkich. Pogrążeni w bólu, pragniemy być ze zmarłą - Panią Teresą Fedorczuk - w jej ostatniej drodze. Swoją obecnością w tym miejscu chcemy podziękować za jej pracę i trud. Żegnamy dziś członka rodziny, wychowawcę, wspaniałego pedagoga, przyjaciela.

grupa dzieci z opiekunem w czasie zabawy

„Ja i moja klasa” – zajęcia reintegracyjne

5 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia reintegracyjne „Ja i moja klasa”, przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie.

grupa dzieci w kinie

Wyjazd do kina „Plon” w Hrubieszowie

Dnia 24.09.2021r. uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami wybrali się do kina na projekcję filmu „Lassie, wróć”. Wspaniały film swoją fabułą i akcją wzbudził wiele niesamowitych przeżyć. Po zakończonym seansie, uśmiechnięte i zadowolone dzieci powróciły do szkoły.

 

Wycieczka do Lublina

W dniu 9.09.2021 roku uczniowie naszej szkoły – klasy VII, VIII pod opieką pani M. Lachowskiej i B. Edelman udali się na wycieczkę do Lublina.

  Głównym celem wyjazdu był udział w 61. Pokazach z Fizyki organizowanych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

INFORMACJA O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃCÓW 2021

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 202 l. Jest to największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat. Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się  1 września 2021 roku  i będzie przebiegało według następującego harmonogramu:

godz. 8.00 – Msza św. w kaplicy w Husynnem;

godz. 9.00 – szkoła - spotkanie z wychowawcami  w poszczególnych salach.

Z uwagi na nadal panujące obostrzenia prosimy o udział tylko rodziców z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy I.

Sala numer 6 – punkt przedszkolny

Sala gimnastyczna – oddział przedszkolny (zerówka)

Sala numer 3 - klasa I

Sala numer 13 – klasa II

Sala numer 9 – klasa III

Sala numer 4 – klasa IV

Sala numer 8 – klasa V

Sala numer 10 – klasa VI

Sala numer 12 – klasa VII

Sala numer 5 – klasa VIII

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony