Dwie dłonie tworzące symboliczny dom nad postaciami dwojga seniorów

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oferuje wiele usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.

Poniżej wyszczególniona została lista form pomocy społecznej wraz z odnośnikami do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o każdej z form pomocy: