Historia szkoły

Historia powstania

Początki powstania Szkoły Podstawowej w Mienianach sięgają roku 1952. Wówczas Tadeusz Bartnik-mieszkaniec Mienian wraz lokalną społecznością postanowił zorganizować pomieszczenie do nauki dzieci. Pomimo wszelkich prac i starań, Wydział Oświaty nie zgodził się na otwarcie szkoły. Dopiero na polecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Oświaty w Hrubieszowie powołał komisję trójosobową, która w sierpniu 1952 roku stwierdziła, że przygotowana sala lekcyjna spełnia wszystkie warunki lokalowe. Zgodę na samodzielną szkołę, Szkoła Podstawowa w Mienianach otrzymała w roku szkolnym 1952/53.

Wraz z biegiem czasu do szkoły zapisywano coraz więcej dzieci, co dawało szansę na rozwój. Jednak warunki bytowe były bardzo ciężkie, uczniowie uczyli się przy lampach naftowych, często w porze wieczorowej. Tadeusz Bartnik podjął wszelkie starania, aby rozpocząć budowę nowej szkoły w Mienianach, w tym czasie po kontrolach Kuratorium Oświaty w Lublinie stwierdzono, że wyniki pracy nauczycielskiej były satysfakcjonujące i w związku z tym, awansowano pana Bartnika na kierownika szkoły pełnej 7 -klasowej. W roku 1956 kierownictwo szkoły objęła pani Maria Czerkas, następnie w latach 1958-1960 pani Edwarda Wojciechowska. W roku 1960 kierownictwo przejęła pani Zofia Grabowska, następnie pan Henryk Litewczuk. Po śmierci męża dyrektorem została znowu pani Zofia Litewczuk.

Wraz z wprowadzanymi reformami szkoła zmieniała swoją strukturę. Od roku 1966 była to szkoła 8-klasowa, od roku 1998 szkoła 6-klasowa (wówczas powołano do życia 3-letnie gimnazja), by znowu wprowadzić szkołę 8-klasową.

Po wielu staraniach, w roku 2013, nadano szkole imię Jana Pawła II. Zmieniało się również kierownictwo szkoły. W latach 2000-2009 dyrektorem był pan Jarosław Łukiewicz, następnie funkcję tę przejęła pani Alina Sidorowicz, a od roku 2021 dyrektorem szkoły jest pan Robert Kryszczuk.

Szkoła miała wiele siedzib, od jednej sali lekcyjnej w prywatnym mieszkaniu, następnie przeniesiona do budynku PGR-u, kolejno do baraku, aż po rok 1966, kiedy wybudowano obecny budynek.

Przełomowym momentem dla rozwoju oświaty i szkolnictwa na Lubelszczyźnie był rok 1961. Nowy okres doprowadził do wzbogacenia i rozwoju bazy materialnej. Mimo wielu zmian zachodzących w szkolnictwie szkoła stale się rozwija, nauczyciele na bieżąco się dokształcają. Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach, kwitnie współpraca z lokalną społecznością, instytucjami, innymi szkołami oraz organizacjami.

Zdjęcia sprzed lat…

 Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni