Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Nasza szkoła

O szkole

Dlaczego Kościuszko?

Wybierając imię naszej szkoły kierowaliśmy się zarówno chęcią kontynuowania tradycji szkoły podstawowej jak i uniwersalizmem wartości prezentowanych przez naszego patrona.

Tadeusz Kościuszko to postać bardzo współczesna, żywa i interesująca osobowość, przykład człowieka aktywnego i wszechstronnego, człowieka, który odbył daleką drogę z odległej prowincjonalnej Rzeczpospolitej poprzez stołeczną Warszawę na szerokie europejskie i światowe szlaki. Tadeusz Kościuszko walczył również na naszych terenach - w bitwie pod Dubienką.

W roku 1953 w Szkole Podstawowej w Husynnem została założona harcerska drużyna sztandarowa imienia właśnie Tadeusza Kościuszki, która działała przez wiele lat.

Mówiąc o naszym patronie należy zwrócić uwagę na fakt, że to co osiągnął, to dzięki dobrej szkole, do której uczęszczał. A była to Szkoła Rycerska, która wychowywała w duchu polskiego oświecenia i kładła nacisk na wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie umysłów i charakterów. My też wybierając za patrona Tadeusza Kościuszkę, dążymy do tego, aby być szkołą nowoczesną, otwartą, wyposażającą w wiedzę i umiejętności, umożliwiającą młodemu człowiekowi funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Osoby wbijające gwoździe w drzewiec sztandaru w dniu 19.02.2009r w Szkole Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Husynnem:

 1. J.E Ks.bp. dr Wacław Depo – Ordynariusz Diecezji Zam. – Lubacz.
 2. Ks. Dr Adam Firosz – Kanclerz Diecezji Zam. – Lubacz.
 3. Ks. Prałat Andrzej Puzon – Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ.
 4. Ks. Roman Karpowicz proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 5. Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego.
 6. Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska.
 7. Członek Zarz. Województwa Lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski.
 8. Kurator Lubelski - Krzysztof Babisz.
 9. Dyrektor Delegatury KL w Zamościu - Tomasz Zieliński.
 10. Z-ca Dyrektora Delegatury KL w Zamościu - Marian Szostak.
 11. St. wizyt. KL - Stanisław Jachimczuk.
 12. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego - Józef Kuropatwa.
 13. Wójt Gminy Hrubieszów - Jan Mołodecki.
 14. Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów - Jerzy Fedorczuk.
 15. Dyr. Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie -prof.dr hab. Andrzej Kokowski.
 16. Prezes Zarz. WFOŚiGW w Lublinie - Wojciech Piekarczyk.
 17. Główny Insp. Lasów Państwowych - Konrad Grzybowski.
 18. Dyr. Nadleśnictwa Strzelce - Mariusz Jaślikowski.
 19. Kom. Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie - kpt. SG Leszek Surmacz.
 20. D- ca Drugiego Hrubieszowskiego Pułku rozpoznawczego - ppłk dypl. Sławomir Dudczak.
 21. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – Marek Kołodziej.
 22. Komendant Powiatowy Policji - podinsp. Krzysztof Bartosiewicz.
 23. Dyr. Zakładu Karnego w Hrubieszowie – ppłk Andrzej Klaudel.
 24. Dyr. Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie - Dariusz Fornal.
 25. Dyr. Samodz. Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Tadeusz Garaj.
 26. Dyr. Powiat. Urzędu Pracy w Hrubieszowie - Sławomir Marciniuk.
 27. Przew. Rady Roztocz. Związku Rolników Kółek i Org. Rolniczych w Tomaszowie Lub. - Feliks Rębacz.
 28. Sołtys wsi Husynne - Roman Myśliwiec.
 29. Emerytowany Dyrektor- Franciszek Sawa.
 30. Emerytowany Dyrektor - Teresa Fedorczuk.
 31. Dyr. SP w Husynnem - Marzanna Adamczuk.
 32. Rada Pedagogiczna.
 33. Rada Rodziców.
 34. Samorząd Uczniowski.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.