Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Rada rodziców

Rysunek kilku postaci przy stole
fot. pixabay.com

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Wioleta Żak
Zastępca Przewodniczącej: Lidia Wieczorek
Sekretarz: Justyna Kaczkowska
Skarbnik: Wioletta Bojarczuk
Komisja rewizyjna: Urszula Czychańska, Agata Kamińska
Członkowie: Magdalena Okońska, Marta Pytka, Katarzyna Nowak, Agata Smoliga

 

Rady oddziałowe

Punkt Przedszkolny:
Przewodnicząca: Wioletta Żak,
Zastępca przewodniczącej: Lidia Wieczorek,
Skarbnik: Magdalena Bojarska

Oddział Przedszkolny
Przewodnicząca: Marta Pytka
Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Bednarz
Skarbnik: Monika Pisarczuk

Kl.I.
Przewodnicząca: Natalia Wawrzecka,
Zastępca przewodniczącej: Agata Kamińska,
Skarbnik: Dorota Kraj

Kl. II:
Przewodnicząca: Magdalena Bojarska
Zastępca przewodniczącej: Agata Smoliga
Skarbnik: Wioleta Bednarczuk

Kl. III
Przewodnicząca: Katarzyna Nowak
Zastępca przewodniczącej: Marta Pytka
Skarbnik: Katarzyna Bucoń

Kl. IV
Przewodnicząca : Wioletta Bojarczuk,
Zastępca przewodniczącej: Urszula Czychanska,
Skarbnik: Angelika Lalik

Kl. V
Przewodnicząca: Dorota Kraj
Zastępca przewodniczącej: Justyna Kaczkowska
Skarbnik: Barbara Ferenc

Kl. VI
Przewodnicząca: Magdalena Okońska
Zastępca przewodniczącej: Dorota Wilkos
Skarbnik: Renata Dworak

kl. VII
Przewodnicząca: Agata Kamińska
Zastępca przewodniczącej: Monika Mazurkiewicz
Skarbnik: Lidia Wieczorek

Kl. VIII
Przewodnicząca: Anna Bielecka
Zastępca przewodniczącej: Urszula Czychańska
Skarbnik: Marta Bucior

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.