Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Grupa 5 i 6 latków

Grupa 5 i 6 latków

Rozkład dnia w grupie 5- i 6-latków:

 • 8:30-8:30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Obserwacja pedagogiczna.
 • 8:30-8:50 – Ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę.
 • 8:50-9:20 – Śniadanie.
 • 9:20-11:00 – Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
 • 9:15-10:50 – Realizacja zajęć dydaktycznych poprzez zajęcia i zabawy ruchowe,
 • 11:00-11:30 – Obiad.
 • 11:30-12:10 – Gry i zabawy ruchowe. Obserwacje przyrodnicze, spacery. Zajęcia sportowe.
 • 12:10-12:50 – Aktywność twórcza dzieci. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci: plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne. Słuchanie bajek, wierszy, opowiadań.
 • 12:50-13:30 – Aktywność własna dzieci. Zabawy na powietrzu. Podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia. Czynności porządkowe.

Inne zajęcia – zajęcia z religii (dwa razy w tygodniu – wtorek i czwartek)

 • język angielski (dwa razy w tygodniu – wtorek i czwartek),
 • zajęcia logopedyczne (jeden raz w tygodniu – wtorek).

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE 5- I 6-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.