Grupa 5 i 6 latków

Rozkład dnia w grupie 5- i 6-latków:

 • 7:30-8:00 – Schodzenie się dzieci,
 • 8:00-8:30 – Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy grupowe i indywidualne. Rozwijanie percepcjiwzrokowej, słuchowej. Indywidualna praca z dzieckiem,
 • 8:30-8:45 – Ćwiczenia poranne,
 • 8:45-9:15 – Śniadanie,
 • 9:15-10:50 – Realizacja zajęć dydaktycznych poprzez zajęcia i zabawy ruchowe,
 • 10:50-11:20 – Obiad,
 • 11:20-11:50 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy  ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne,
 • 11:50-12:20 lub 13:30 – Zabawy dydaktyczne i tematyczne, ćwiczenia graficzne, grafomotoryka, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • 12:25-12:35 lub 13:20-13:30 – Rozchodzenie się dzieci.

Inne zajęcia – zajęcia z religii (jeden raz w tygodniu – poniedziałek)

 • język angielski (jeden raz w tygodniu – wtorek),
 • zajęcia logopedyczne (jeden raz w tygodniu – wtorek),
 • opieka świetlicowa (jeden raz w tygodniu – środa)
ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE 5- I 6-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
 1. docxRozkład zajęć w grupie 5 i 6 latków 2020/2021.12.96 KB
Oddział przedszkolny – praca zdalna

W czasie pandemii przedszkolaki pracowały zdalnie. Łączyły się na zajęcia z wychowawczynią oraz innymi nauczycielami na video. Wykonywały różne ciekawe prace według przesłanych filmów instruktażowych. Oglądały wiele interesujących filmów, programów przeznaczonych dla przedszkola. Miały możliwość korzystania z edukacyjnych stron internetowych, aby utrwalać i powtarzać swoją wiedzę i umiejętności.

Dzięki materiałom dostarczonych przez nauczycieli i przy ogromnej pomocy rodziców, przedszkolaki – efektywnie pracowały.

Jesteśmy wdzięczni rodzicom za cierpliwość i czas poświęcony zdalnej, wspólnej pracy z dziećmi.