Ulotka

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Z bieżącą sytuacją radiacyjną można zapoznać się pod adresem: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

W przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów prosimy o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

Lista miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Hrubieszów:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy - Brodzica 45
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniczynie - Czerniczyn 125
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - Dąbrowa 30
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowie - Dziekanów 86
Ochotnicza Straż Pożarna w Koble - Kobło 49
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozodawach - Kozodawy 85
Ochotnicza Straż Pożarna w Kułakowicach Trzecich - Kułakowice Trzecie 38
Ochotnicza Straż Pożarna w Masłomęczu - Masłomęcz 99
Ochotnicza Straż Pożarna w Mienianach - Mieniany 56
Ochotnicza Straż Pożarna w Moniatyczach - Moniatycze 87
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosiółkach - Nowosiółki 41
Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu - Obrowiec 44
Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach - Stefankowice 20
Ochotnicza Straż Pożarna w Ślipczu - Ślipcze 26
Ochotnicza Straż Pożarna w Teptiukowie - Teptiuków 56
Ochotnicza Straż Pożarna w Ubrodowicach - Ubrodowice 85
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołajowicach - Wołajowice 33

Uwaga:

Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.

Do tego momentu punkty wydawania preparatu nie będą go dystrybuować, prosimy więc
aby się do nich nie zgłaszać.

Dodatkowe informacje w ulotce MSWiA

Ulotka MSWiA 1
1
Ulotka MSWiA 1
Ulotka MSWiA 2
2
Ulotka MSWiA 2