Logo programu 500+ oraz programu Lepszy Start

Świadczenia rodzinne

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie podejmuje liczne działania z zakresu polityki Państwa na rzecz dziecka i rodziny. Poniżej wyszczególniona została lista form udzielanych świadczeń wraz z odnośnikami do stron Ministerstwa, gdzie znajdą Państwo wzory wniosków oraz szczegółowe informacje o każdej z form udzielanych świadczeń:

Wzory wniosków:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa