Postać z krawatem stojąca przy zielonej tablicy szkolnej

Nauczyciele

 1. Marzanna Adamczuk - Chwedczuk (dyrektor, j. polski)
 2. Małgorzata Dąbrowska (edukacja wczesnoszkolna)
 3. Beata Edelman (j.polski, historia)
 4. Jadwiga Futa (j. rosyjski, edukacja wczesnoszkolna)
 5. Anna Kruk ( edukacja przedszkolna)
 6. ks Bogdan Bejgier (religia)
 7. Marlena Dobosz ( edukacja wczesnoszkolna)
 8. Arkadiusz Sawicki ( wych. fizyczne)
 9. Justyna Jańczuk (historia, wos)
 10. Halina Kulik (chemia)
 11. Mirosława Lachowska (biologia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie, przyroda)
 12. Anna Myśliwiec (edukacja wczesnoszkolna, sztuka)
 13. Magdalena Orzechowska (matematyka, informatyka)
 14. Marzena Sidor (nauczyciel wspomagający)
 15. Marzena Szulżuk - Jarosiewicz (j. angielski)
 16. Agnieszka Łaszkiewicz - Chrastina (j. angielski, technika, muzyka, geografia)
 17. Andżelika Łopocka (nauczyciel wspomagający)
 18. Monika Pilipczuk (edukacja przedszkolna, pedagog)
 19. Monika Wołos (edukacja wczesnoszkolna, informatyka)