Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Program edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie – proszę"

Program edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie – proszę"

Pod hasłem „Nie pal przy mnie – proszę”, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzony był program edukacji antytytoniowej rekomendowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli uczniowie klas I-III. Program jest jednym z elementów realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W ramach przeprowadzonych pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat zdrowia. Uporządkowały swoją wiedzę na następujące tematy:

  1.  Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy własne zdrowie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę!

W warsztatach prowadzący w celu uatrakcyjnienia zajęć stosowali metody aktywizujące, takie jak: burza mózgów,„narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk – postać wiewiórki Wiki, krzyżówka, układanka o wiewiórce, znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”, wizualizacja, drama.

Praca w małych grupach polegała na współpracy − dzieci prowadziły dialogi, konfrontując swoją wiedzę. Nauczyciel odgrywał rolę doradcy i koordynatora wspierającego wychowanków. Dzieci uczestniczyły chętnie w zajęciach. Na zakończenie wykonały znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”, które zaniosły do domu popularyzując zdobytą wiedzę. Konkurs plastyczny był finałowym integrującym dzieci punktem realizowanego programu.

Program został zrealizowany w oparciu o materiały dydaktyczne otrzymane z Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie.
Dzieci w szkole, siedzą w ławkach
Dzieci w szkole, siedzą w ławkach
Dwoje dzieci, wykonują prace plastyczne w trakcie zajęć lekcyjnych
Dwoje dzieci, wykonują prace plastyczne w trakcie zajęć lekcyjnych
Dzieci w szkole, siedzą w ławkach, wykonują prace plastyczne w trakcie zajęć lekcyjnych
Dzieci w szkole, siedzą w ławkach, wykonują prace plastyczne w trakcie zajęć lekcyjnych
Nauczyciel prowadzący lekcje, dzieci wykonują prace plastyczne
Nauczyciel prowadzący lekcje, dzieci wykonują prace plastyczne

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.