Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Ciekawe miejsca

Drewniany budynek z dachem w kształcie kopuły, W oddali drugi budynek drewniany, drzewa bez liści
Fotografia własna

Szpikołosy

Możemy tutaj zobaczyć kapliczkę z 1906 roku. Swoją obecnością przypomina o prześladowaniach unitów - broniących swojej wiary - przez władze carskie.

Budynek z czerwonej cegły, jego dach podparty jest drzewami pomalowanymi w kolorze biało-czerwonym
Fotografia własna

Stefankowice

10 października 1861 roku, w tutejszej cerkwi unickiej, odbyła się wielka msza poprzedzająca wielotysięczną procesję udającą się do Horodła w celu odnowienia unii łączącej Polaków i Litwinów i zawarcia unii Polski i Litwy z Rusią. We wsi zachował się park podworski z XIX-wieczną kuźnią.

Usypany z ziemi kopiec porośnięty trawą, po lewej stronie drzewo
Fotografia własna

Ślipcze

Tajemnicze kopce-kurhany, największy kurhan, zwany jest przez miejscową ludność „Mogiłą Chrobrego”. Kurhany te nie zostały jeszcze dokładnie przebadane, stąd różne hipotezy dotyczące datowania tych obiektów. Jedne badania powierzchniowe określają ich pochodzenie na okres wczesnego średniowiecza, inne zaś nie wykluczają, że nasypy kopców kryją pochówki z okresu wpływów rzymskich.

Zielone krzewy, w oddali rzeka i drzewa
Fotografia własna

Rzeka Huczwa

Huczwa jest największym, lewym dopływem Bugu na omawianym terenie. Rzeka przepływa przez centrum Hrubieszowa, dzieląc jednocześnie gminę na część północną i południową. Nad Huczwą położony jest Gródek, gdzie nad rzeką górują potężne wały średniowiecznego grodziska.

Na rzece ludzie w kajakach, w oddali drzewa i krzewy
Fotografia własna

Rzeka Bug

Bug jest jedną z nielicznych, większych rzek w Europie o nieuregulowanym korycie. Na odcinku Kryłów - Czumów - Gródek - Horodło rzeka stanowi wschodnią granicę Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na tym odcinku Bug silnie meandruje. Rzeka obfituje w wiele gatunków ryb.

droga prowadząca wprost do rzeki, obok most, dzrewa i krzewy
Fotografia własna

Obrowiec

W przydrożnych, wysokich skarpach gnieździ się żołna. Po przeciwnej stronie, na łące, jest cmentarzysko z I wojny światowej w postaci kopca zwieńczonego krzyżem.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.