Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury

Tu znajdziecie Państwo procedury i zasady postępowania obowiązujące w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie w formie plików do pobrania. Są one aktualizowane na bieżąco według potrzeb.

 1. pdfProcedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania.99.54 KB
 2. pdfProcedura zwalniania ucznia na konkursy i zawody sportowe.86.8 KB
 3. pdfProcedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania.98.69 KB
 4. pdfProcedura na wypadek zachorowania ucznia w szkole.88.22 KB
 5. pdfProcedura postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku.115.64 KB
 6. pdfProcedura postepowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów.108.33 KB
 7. pdfProcedura postepowania w przypadku ucieczki z lekcji.113.18 KB
 8. pdfProcedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.88.93 KB
 9. pdfProcedura postepowania w przypadku zastraszania.83.86 KB
 10. pdfProcedura postepowania w przypadku pobicia lub bójki.110.03 KB
 11. pdfProcedura postepowania w przypadku fałszowania przez ucznia dokumentów.90.28 KB
 12. pdfProcedura postepowania w przypadku niszczenia mienia.113.44 KB
 13. pdfProcedura postepowania w przypadku kradziezy.105.26 KB
 14. pdfProcedura postepowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów.125.54 KB
 15. pdfProcedura postepowania w przypadku podejrzenia ze rodzic odbierający dziecko jest pod wpływem s.86.63 KB
 16. pdfProcedura postepowania w przypadku podejrzenia że uczeń posiada przy sobie narkotyki.105.76 KB
 17. pdfProcedura postepowania w przypadku podejrzenia ze uczeń jest pod wpływem środków odurzajacych.121.67 KB
 18. pdfProcedura postepowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły.91.92 KB
 19. pdfZasady kontaktowania się z rodzicami.117.78 KB
 20. pdfProcedura postepowania nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego.106.79 KB
 21. pdfProcedura postepowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika.93.06 KB
 22. pdfProcedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego przez uczniów.111.61 KB
 23. pdfProcedura postepowania w przypadku stwierdzenia wszawicy.126.92 KB
 24. pdfSzkolny system nagród i kar.227.77 KB
 25. pdfOrganizacja opieki na czas pandemii COVID-19.127.63 KB
 26. pdfRegulamin e-dziennika.208.75 KB
 27. pdfProcedura wdrażania innowacji w szkole.191.21 KB
 28. pdfRegulamin prac klasowych i sprawdzianów.136.19 KB
 29. pdfSzczęśliwy Numerek.153.44 KB
 30. pdfRegulamin edukacji zdalnej.171.93 KB
 31. pdfZasady zdalnego nauczania.141.77 KB
 32. pdfSTANDARDY_OCHRONY_MAŁOLETNICH.pdf991.07 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.