Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Honorowy Patronat Wójta Gminy Hrubieszów

Honorowy Patronat Wójta Gminy Hrubieszów

O Patronat Honorowy Wójta Gminy Hrubieszów może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę gminną, a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Hrubieszów. Wniosek o Honorowy Patronat Wójta ( wg. wzoru) należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do pokoju Nr 15.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy Hrubieszów lub otrzymać w komórce właściwej ds. rozwoju gminy. Każdy kto ubiega się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie gminy.

Do pobrania:

pdf1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów.pdf89.38 KB

pdf2. Regulamin objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf143.59 KB

pdf3. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszow.pdf214.57 KB

pdf4, Sprawozdanie z realizacji wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf122.39 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.