Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - O nas

Kolorowe kropki dookoła największej z białym tłem, napis: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, logo GOK. Na granatowym podłużnym kształcie napis mamy oko na kulturę,
Grafika GOK

O nas

Od wielu lat pracujemy z Wami i dla Was, tworząc wspólną kulturalną przestrzeń. Wiemy, że w naszej lokalnej społeczności jest jeszcze wiele nieodkrytych talentów i pasjonatów, którzy nie mieli okazji, bądź śmiałości nawiązać z nami współpracy. Sukcesywnie to zmieniamy, bo uważamy, że źródłem potencjału do tworzenia kultury w gminie Hrubieszów są przede wszystkim ludzie - ich zainteresowania, potrzeba działania dla innych i dla siebie. Dlatego też staramy się dążyć do pobudzenia aktywności mieszkańców i ich udziału w tworzeniu lokalnej oferty kulturalnej. Wychodzimy do mieszkańców naszej gminy, rozmawiamy i spotykamy się.

Realizujemy szereg imprez, konkursów na skalę gminną, współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, klubami seniora i innymi lokalnymi organizacjami, wspierając je w realizacji własnych, lokalnych wydarzeń. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca ze szkołami i przedszkolami.

Kultura w małych społecznościach to nie są idee, symbole i przedmioty. Uważamy, że przede wszystkim, kultura to ludzie, ich historie, tradycje i pasje. Poprzez nasze działania GOK Wołajowice angażuje lokalną społeczność do aktywności, jest jej liderem, który słucha jej oczekiwań, wpiera oddolne inicjatywy, czyni kulturę bardziej dostępną i motywuje ich do jej kreowania.

Misja

Integrowanie społeczeństwa lokalnego, motywowanie do kreatywności i twórczości, pielęgnowanie lokalnych więzi i historii.

Wizja

Chcemy być nowoczesną placówką kulturalno-edukacyjną, której działania wykraczają daleko poza siedzibę ośrodka. Naszym celem jest tworzenie optymalnych warunków do pobudzania kreatywności, indywidualny rozwój oraz nabywanie nowych umiejętności. Kreujemy kulturalną przestrzeń lokalną, wspierając tym samym powstawanie nowych aktywności w przestrzeni publicznej.

Historia

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach został powołany do życia Uchwałą Nr III/12/88 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 września 1988 roku, Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1989 r. był to początek działalność Ośrodka Kultury. Obiekt został wybudowany w czynie społecznym, powstał przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Hrubieszowie.

2 stycznia 1992 r. GOK został połączony z bibliotekami gminy Hrubieszów.

Dyrektorzy:

  • Longin Wójcik 1.04.1990r. - 28.08.1990r.
  • Jolanta Stecko 15.09.1990r. - 14.09.1991r.
  • Romualda Mołodecka 1.01.1992r. - 31.12.1992r.
  • Stanisław Wojczuk 1.01.1993r. - 29.08.2005r.
  • Danuta Kloc  29.08.2005r. - 31.12.2015r.
  • Aleksandra Muzyczuk od 01.01.2016r. do chwili obecnej.

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.