Ikony przedstawiające dziecko rozmawiające z osobą dorosła

Pedagog szkolny

Od roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie pracuje pedagog szkolny. Stanowisko to zajmuje pani Anna Karcz.

Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są:

  • w poniedziałki w godzinach 10:55-11:40,
  • we wtorki w godzinach 10:55-11:40.

W czasie nauczania zdalnego prowadzony jest dyżur telefoniczny pedagoga we wtorki w godzinach 8.55-9.45.