Tablica, na niej żarówka i wiele symboli edukacyjnych.

Nauczyciele

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIENIANACH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Robert Kryszczuk - p.o.dyrektora szkoły, wychowanie fizyczne

Alina Sidorowicz - edukacja wczesnoszkolna, język rosyjski, plastyka, muzyka

Alina Drączkowska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Agnieszka Kaczyńska – przyroda, biologia, geografia, informatyka

Agata Kamińska - język angielski

Dorota Markiewicz - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Elżbieta Łabańska – matematyka, technika

Agnieszka Gałan - edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Jaworska - język polski, doradztwo zawodowe

Łukasz Wańczycki - wychowanie fizyczne

Marta Sienicka – pedagog szkolny

Beata Bielak – religia, historia, wiedza o społeczeństwie

Ewa Nowak - nauczyciel wspomagający

Jolanta Łukiewicz-  edukacja przedszkolna

Aneta Tarłowska - edukacja przedszkolna

Natalia Garbacz - edukacja przedszkolna, logopeda