Postać z krawatem stojąca przy zielonej tablicy szkolnej

Nauczyciele

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dyrektor Szkoły mgr Bożena Nowosad - informatyka
 2. mgr Beata Bielak - religia
 3. mgr Małgorzata Bogucka - edukacja przedszkolna, język rosyjski
 4. mgr Marlena Daruk - edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Grażyna Dyniec - język polski
 6. mgr Barbara Frykowska - matematyka
 7. mgr Natalia Garbacz -zajęcia logopedyczne
 8. mgr Grażyna Jakulewicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
 9. mgr Anna Karcz - edukacja przedszkolna, biologia, geografia, pedagog szkolny
 10. mgr ks. Franciszek Kościelski - religia
 11. mgr Katarzyna Niźnikowska - fizyka, chemia, technika
 12. mgr Jerzy Pyc - historia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, biblioteka
 13. mgr Ewelina Rybicka - język polski
 14. mgr Justyna Świerczek -edukacja przedszkolna
 15. mgr Ewa Tatysiak - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
 16. mgr Łukasz Wańczycki - wychowanie fizyczne
 17. mgr Agata Zając - język angielski