pojazd, śmieciarka

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hrubieszów.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Hrubieszów w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zajmuje się:

MIR-EKO Sp. z o.o.
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel. 530-616-157

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Hrubieszów w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zajmowało się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 25 00 lub 84 696 29 98

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Hrubieszów w terminie od 10.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zajmowało się:

MIR-EKO Sp. z o.o.
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel. 530-616-157


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Hrubieszów:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696-25-00

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wielka 62,
22-630 Tyszowce,
tel. 84 661-93-70

3. MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel. 84 651-90-04 wew. 44

4. ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan

ul. Promienna 19 Łaszczówka
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 665-00-82

5. EKO-KRAS Spółka z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
tel. 500-140-910

6. Skup-Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu LEW-POL Wiesław Leszczyński

ul. Usługowa 7A
22-540 Dołhobyczów
tel. 783-666-292 lub 697-498-153.