Mapa z planem trzymana w rękach

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

pdf1. Uchwała Nr XII/84/2004 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów192.48 KB

Załączniki graficzne - mapy

ikona tifa) część 1

ikona tifb) część 2

ikona tifc) część 3

ikona tifd) część 4

ikona tife) część 5

pdf2. Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów 975.6 KB

pdf3. Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hrubieszów28.96 KB

pdf3a. Część graficzna do w/w uchwały69.97 MB

pdf4. Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów3.11 MB

pdf5. Uchwała Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów1.9 MB

pdf6. Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów20.06 KB

pdf7. Uchwała Nr XXXIII/193/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów70.78 KB

pdf7a. Uchwała Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów (oraz części graficzne do uchwał nr: XXXIII/193/2010 oraz XXXIII/194/2010)12.17 MB

pdf8. Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów6.82 MB

pdf9. Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów23.71 KB

pdfa) załącznik nr 1 - Wprowadzenie do zmiany studium7.63 MB

pdfb) załącznik nr 2 - mapa z lokalizacją ropociągu16.21 MB

pdfc) załącznik nr 3 - wykaz uwag16.03 KB

pdf10. Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów25.69 KB

pdf11. Uchwała Nr XX/98/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa1012.27 KB

 pdfa) Załącznik graficzny do w/w uchwały11.19 MB

pdf12. Uchwała Nr XXV/126/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów12.12 MB

pdf13. Uchwała Nr XXXIV/180/2014 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów1.25 MB

pdf14. Zmiana - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kosmów898.59 KB

pdfa) rysunek do w/w studium69.97 MB

pdf15. Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów136.97 KB

pdfa) rysunek do w/w uchwały70.02 MB

Ekofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów

pdfEkofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów579.67 KB

pdfAneks do ekofizjografii podstawowej Gminy Hrubieszów273.63 KB

pdfRysunek 1 do ekofizjografii89.71 MB

pdfRysunek 2 do ekofizjografii165.31 MB 

pdfRysunek 3 do ekofizjografii 63.5 MB