Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Planowanie przestrzenne

Mapa z planem trzymana w rękach
fot. bixabay.com

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

pdf1. Uchwała Nr XII/84/2004 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów192.48 KB

Załączniki graficzne - mapy

ikona tifa) część 1

ikona tifb) część 2

ikona tifc) część 3

ikona tifd) część 4

ikona tife) część 5

pdf2. Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów 975.6 KB

pdf3. Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hrubieszów28.96 KB

pdf3a. Część graficzna do w/w uchwały69.97 MB

pdf4. Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów3.11 MB

pdf5. Uchwała Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów1.9 MB

pdf6. Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów20.06 KB

pdf7. Uchwała Nr XXXIII/193/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów70.78 KB

pdf7a. Uchwała Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów (oraz części graficzne do uchwał nr: XXXIII/193/2010 oraz XXXIII/194/2010)12.17 MB

pdf8. Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów6.82 MB

pdf9. Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów23.71 KB

pdfa) załącznik nr 1 - Wprowadzenie do zmiany studium7.63 MB

pdfb) załącznik nr 2 - mapa z lokalizacją ropociągu16.21 MB

pdfc) załącznik nr 3 - wykaz uwag16.03 KB

pdf10. Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów25.69 KB

pdf11. Uchwała Nr XX/98/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa1012.27 KB

 pdfa) Załącznik graficzny do w/w uchwały11.19 MB

pdf12. Uchwała Nr XXV/126/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów12.12 MB

pdf13. Uchwała Nr XXXIV/180/2014 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów1.25 MB

pdf14. Zmiana - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kosmów898.59 KB

pdfa) rysunek do w/w studium69.97 MB

pdf15. Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów136.97 KB

pdfa) rysunek do w/w uchwały70.02 MB

Ekofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów

pdfEkofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów579.67 KB

pdfAneks do ekofizjografii podstawowej Gminy Hrubieszów273.63 KB

pdfRysunek 1 do ekofizjografii89.71 MB

pdfRysunek 2 do ekofizjografii165.31 MB 

pdfRysunek 3 do ekofizjografii 63.5 MB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.