Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

kosz na śmieciNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hrubieszów mogą dostarczać bezpłatnie (własnym transportem), następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, tj.:
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone i bioodpady,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale.
PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00–15.00.
PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Do pobrania:

 1. docxRegulamin PSZOK 21.94 KB