Rozmawiający ze sobą ludzie. Napis Rada Rodziców.

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2022/2023

Przewodnicząca - p. Joanna Ciesielczuk

Zastępca - p. Magdalena Kowalska vel Kuropatwa

Skarbnik - p. Żaneta Kunicka