Na otwartym kalendarzu lezy pióro atramentowe

Kalendarz wydarzeń

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-01.01.2021

Ferie zimowe 04.01.2021-15.01.2021

Egzamin ósmoklasisty 25-26-27.05.2021

Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 - 06.04.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 12-13.11.2020
  • 21-22.12.2020
  • 25-26-27.05.2021
  • 04.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021