Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Przewodnik po urzędzie

3 piętrowy budynek urzędu gminy w kolorze żółto pomarańczowym
fot. własna

Przewodnik po urzędzie

Wykaz numerów i pomieszczeń oraz skrótowy wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Hrubieszów:

PARTER:

Kasa, Działalność Gospodarcza - Referat Finansowy
Numer pokoju: 1
Załatwiane sprawy: Rejestracja podmiotów gospodarczych

NGO
Numer pokoju: 1a
Załatwiane sprawy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Hrubieszów w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Numery pokoi: 3, 4, 5, 6 pokój numer 12 (I piętro Urzędu Gminy)

I PIĘTRO:

Świetlica - sala konferencyjna
Numer pokoju: 2

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Numery pokoi: 8, 9
Załatwiane sprawy: Zezwolenie na wycinkę drzew; zezwolenie na hodowlę psów; gospodarka nieruchomościami - dzierżawa, najem, użyczenie; nadawanie numerów porządkowych, wymiana eternitu, najem lokali użytkowych

Referat Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalowych i Gospodarczych
Numery pokoi: 10, 11
Załatwiane sprawy: Dodatki mieszkaniowe; zaświadczenia, wpisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; najem lokali mieszkaniowych; zarządzanie drogami gminnymi; zamówienia publiczne

II PIĘTRO:

Wójt Gminy
Numer pokoju: 14
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 7.30 do 15.30

Kadry, Kancelaria urzędu
Numer pokoju: 15
Załatwiane sprawy: Zaświadczenie o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy Hrubieszów

Sekretarz Gminy, Radca Prawny
Numer pokoju: 16
Załatwiane sprawy: opinie o sprawach załatwianych przez urząd; pomoc prawna

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Numer pokoju: 17
Załatwiane sprawy: Budżet Gminy

Oświata
Numer pokoju: 18
Załatwiane sprawy: Obsługa szkół; stypendia szkolne

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Specjalista ds. promocji, sportu i BHP
Numer pokoju: 19

III PIĘTRO:

Referat Podatków i Opłat
Numery pokoi: 20, 21, 23
Załatwiane sprawy: podatki i opłaty lokalne; podatek od środków transportowych; zwrot akcyzy; zaświadczenia o: powierzchni gospodarstw rolnych, informacje o płatności podatku, inne związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy
Numer pokoju: 22
Załatwiane sprawy: Obsługa jednostek pomocniczych - sołectw

Sprawy wojskowe, ochrona ludności
Numer pokoju: 24
Załatwiane sprawy: wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy; wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności; sekretarz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej
Numer pokoju: 25, 25a
Załatwiane sprawy: Dowody osobiste; ewidencja ludności, sprawy meldunkowe; sprawy ochrony przeciwpożarowej; zezwolenia na sprzedaż alkoholi; zezwolenia na zbiórki publiczne; zezwolenia na organizację imprez masowych, Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych, będących w kompetencji samorządu gminnego

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.