Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej (m. in. opon z maszyn rolniczych):

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1297) Urząd Gminy Hrubieszów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Poniżej punkty odbioru odpadów z działalności rolniczej:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry;  nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
 • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.
 • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych;
 • Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
 • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999;
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,
  tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, worki typu Big-Bag.
 • Mir-Eko Sp. z o.o., ul.Górna 27, 22-530 Mircze, tel. 530 132 312 -biała folia rolnicza po sianokiszonce.
 • „M” EKOL-RECYKLING-Mieczysław Miedziak, ul. J. Petera 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 693 347 837 baza na terenie AGRO-UPOL Sp. Z o.o.,
  ul. Nowa 100, 22-500 Hrubieszów, tel. - folia rolnicza, opakowania po nawozach
  i typu Big-Bag, folia po sianokiszonce.
 • GRUPA RECYKL S.A.  Chełm ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm tel. 667 750 108 – opony rolnicze.
 • Trans-Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8B, 39-200 Dębica, tel. 14 68 08 703 - opony rolnicze.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.