Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej (m. in. opon z maszyn rolniczych):

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) Urząd Gminy Hrubieszów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  3. Obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Poniżej punkty odbioru odpadów z działalności rolniczej:
  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry; nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
  • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
  • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin;
  • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych;
  • Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
  • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999;
  • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, worki typu Big-Bag.