Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Natura 2000

Natura 2000

Logo programu NATURA 2000Natura 2000 to sieć obszarów wyznaczanych na terenie państw członkowskich Unii europejskiej. Celem europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i pół naturalnych oraz roślin i zwierząt. Wśród nich występują gatunki, które w Europie są najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie rzadkie lub zagrożone wyginięciem.

Podstawą prawną dla obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy europejskie: tzw. „dyrektywa ptasia” i tzw. „dyrektywa siedliskowa”. Co istotne ochroną prawną nie jest objęty cały obszar Natura 2000, a występujące na nim konkretne przedmioty ochrony (czyli gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska). Na terenie Gminy Hrubieszów występują cztery obszary Natura 2000, dwa ptasie i dwa siedliskowe.

pdfNatura 2000409.14 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.