Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Klub "Senior+"

Klub "Senior+"

seniorKlub Senior + w Kułakowicach Trzecich działa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Hrubieszów.

Klub dysponuje 15 miejscami. Jest czynny:

  • Środa: 11.30 – 15.30
  • Czwartek: 7.30 – 15.30
  • Piątek: 7.30 – 15.30

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku byłej szkoły podstawowej, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, aneks kuchenny, pomieszczenie kuchenne, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę, prysznic z krzesełkiem i uchwytami, korytarz i taras. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje Pani Justyna Szymusiak – pracownik GOPS Hrubieszów.

Uczestnikami Klubu Seniora mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Hrubieszów. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.
W Klubie „Senior +” uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.

Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Klubie „Senior+”.

Do pobrania:

  1. docxRegulamin rekrutacyjny266.45 KB
  2. docxZałącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa296.24 KB
  3. docxZałącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem276 KB
  4. docxZałącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych276.38 KB
  5. docxZałącznik nr 4- Zaświadczenie lekarskie268.94 KB
  6. docxZałącznik nr 5 - wizerunek276.93 KB
  7. docRegulamin organizacyjny377 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.