Grafika, cztery osoby, nauczyciele, każdy z nich trzyma jeden z przedmiotów dziennik, długopis, książka. Napis: kadra Szkoły Podstawowej w Ślipczu z/s w Kozodawach

Grono pedagogiczne

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLIPCZU Z/S W KOZODAWACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kinga Zając - p.o.dyrektora szkoły

Milena Hraciuk - wychowanie przedszkolne,

Magdalena Chomicka-Caboń - wychowanie przedszkolne

Julita Jonaszek - edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka, wiedza o społeczeństwie

Manuela Drączkowska - nauczyciel wspomagający

Ilona Nosko - nauczyciel wspomagający

Dorota Maciąg - edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Urszula Duda - język polski, język rosyjski, historia

Marta Sienicka - język polski, historia, wdż, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

Kinga Zając - matematyka

Marlena Walicka - język angielski

Roman Siudyka - wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica,

Alina Pokrywka - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, biologia, geografia, świetlica

Marlena Chomiak- informatyka, technika, matematyka

Edyta Litwin - chemia, fizyka

Iwona Ostrowska - religia, wychowanie przedszkolne, logopeda