3 stosy pięciozłotówek

Taryfy

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hrubieszów, na okres 3 lat - obowiązujące od 8 maja 2021 r.

Do pobrania:

pdfdecyzja.pdf1.74 MB

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-2021

Do pobrania:

pdfdecyzja.pdf1.74 MB