Duża ilość starych monitorów przeznaczonych do utylizacji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), udostępnia się informację o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Hrubieszów.

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.
Okopy Kolonia 49
22-175 Dorohusk
tel. 82 566-11-02, 82 566-12-06
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów.

INFORMACJA O PUNKCIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.) dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.