Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ogromna ilość starych monitorów, przeznaczonych do utylizacjiNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), udostępnia się informację o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Hrubieszów.

MIR-EKO Sp. z o.o.
ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów.

INFORMACJA O PUNKCIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.,

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz1688) dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.