Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Informacje o projektach i inwestycjach

flaga UE
fot. pixabay.com

Remont zadaszenia-wiaty wielofunkcyjnej drewnianej w miejscowości Czumów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Remont zadaszenia-wiaty wielofunkcyjnej drewnianej w miejscowości Czumów” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej, umożliwiającym zwiększenie włączenia społecznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

flaga UE
fot. pixabay.com

Ogłoszenie o naborze oświadczeń

Informuję, że istnieje ponowna możliwość ubiegania się o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,

flaga UE
fot. pixabay.com

Opis projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR"

Gmina Hrubieszów realizuje projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

flaga UE
gov.pl

Opis projektu "Cyfrowa Gmina"

Gmina Hrubieszów realizuje projekt Cyfrowa Gmina, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Flaga UE
www.gov.pl

Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach

logo potrjne

Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Remont budynku Izby Regionalnej w Jankach” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Flaga UE
fot.pixabay.com

Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów

Logo UE, flaga Rzeczpospolitej Polski, Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22 czerwca 2020 r.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.