Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Terminy płatności

Kalendarz ścienny
fot. bixabay.com

Terminy płatności

Informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w nieprzekraczalnych terminach:

  1. Za I kwartał do dnia 15-go marca;
  2. Za II kwartał do dnia 15-go maja;
  3. Za III kwartał do dnia 15-go września;
  4. Za IV kwartał do dnia 15-go listopada

u inkasenta (sołtysa) lub przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów
Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów
Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.