Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Logo

Logo Gminy

Logo Gminy

W logotypie zauważalne są dwie litery L. Nawiązują one do pierwszej litery z nazwy województwa w jakim znajduje się Gmina Hrubieszów–LUBELSKIE. Układ tych liter odzwierciedla również geograficzne położenie gminy, która otacza swoim terenem miasto Hrubieszów. Litera L znajdująca się z prawej strony logotypu (odwrócona), swoim kształtem i kolorem nawiązuje do liścia, układu pól–jest to symbol rolnictwa, które jest jednym z ważniejszych atutów Gminy Hrubieszów. Jest niewątpliwie skarbem, jaki daje znajdujący się tak licznie na tych terenach czarnoziem- to, co można znaleźć na ziemi. Litera L znajdująca się po lewej stronie, symbolizuje sam czarnoziem. W dolnej części litery ukryta została gocka fibula, kolokwialnie zwana „kaczką gocką”. Wykopalisko z Masłomęcza w tym logotypie wskazuje na skarb naukowy, archeologiczny, który skrywa w sobie czarnoziem w Gminie Hrubieszów- to, co można znaleźć w ziemi. Układ opisanych liter pozwala dostrzec ukrytą literę H–pierwszą literę od nazwy gminy HRUBIESZÓW.

Do pobrania:

pdfksiega_znaku.pdf1.69 MB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.