Logo Gminy

W logotypie zauważalne są dwie litery L. Nawiązują one do pierwszej litery z nazwy województwa w jakim znajduje się Gmina Hrubieszów–LUBELSKIE. Układ tych liter odzwierciedla również geograficzne położenie gminy, która otacza swoim terenem miasto Hrubieszów. Litera L znajdująca się z prawej strony logotypu (odwrócona), swoim kształtem i kolorem nawiązuje do liścia, układu pól–jest to symbol rolnictwa, które jest jednym z ważniejszych atutów Gminy Hrubieszów. Jest niewątpliwie skarbem, jaki daje znajdujący się tak licznie na tych terenach czarnoziem- to, co można znaleźć na ziemi. Litera L znajdująca się po lewej stronie, symbolizuje sam czarnoziem. W dolnej części litery ukryta została gocka fibula, kolokwialnie zwana „kaczką gocką”. Wykopalisko z Masłomęcza w tym logotypie wskazuje na skarb naukowy, archeologiczny, który skrywa w sobie czarnoziem w Gminie Hrubieszów- to, co można znaleźć w ziemi. Układ opisanych liter pozwala dostrzec ukrytą literę H–pierwszą literę od nazwy gminy HRUBIESZÓW.

Do pobrania:

pdfksiega_znaku.pdf1.69 MB