Oferta

W naszym przedszkolu oferujemy profesjonalną opiekę oraz wysoką jakość nauczania dostosowaną do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci. Przebywający u nas przedszkolak otrzyma:

  • możliwość wszechstronnego rozwoju,
  • miłą i przyjazną dziecku atmosferę,
  • troskliwą opiekę,
  • ciekawą zabawę,
  • możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach.

Dzieci w trakcie zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw matematyki, elementów przyrody, orientacji przestrzennej oraz kształtują umiejętność prawidłowej wypowiedzi w języku ojczystym.

Przedszkolaki stale mają okazję do rozwijania umiejętności artystycznych. Często malujemy, wyklejamy, wycinamy, stosujemy wiele różnorodnych technik artystycznych dla każdej grupy wiekowej.

Nasi podopieczni biorą udział w przedstawieniach, co daje im możliwość autoprezentacji oraz twórczej ekspresji. Jednocześnie ma to wymiar dydaktyczny, bo dzieci trenują pamięć poprzez naukę wierszy i piosenek.

Dodatkowym atutem przedszkola są zajęcia logopedyczne i języka angielskiego, w grupie starszej dodatkowo prowadzone są zajęcia rytmiczne i religia.

Kończąc pobyt w naszym przedszkolu, dziecko jest otwarte na świat, kreatywne, osiąga odpowiedni poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego i intelektualnego, aby podjąć naukę na dalszych szczeblach edukacji.