Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Prawa ucznia

Prawa ucznia

Prawa i obowiązki dziecka i ucznia.

Wszystkie dzieci mają prawo:

 1. Do życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego.
 2. Do miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem.
 3. Do nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba.
 4. Do wypowiedzi, własnego zdania w ważnych dla niego sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać.
 5. Do szanowania ich godności i prywatności.
 6. Do życia bez przemocy i poniżenia.
 7. Do ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym i psychicznym.
 8. Aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały przede wszystkim ich dobro, a dopiero potem interesy dorosłych.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.
 3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenie jej autorytetu, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
 4. Okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego, przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
 5. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; troszczenia się o mienie szkoły i dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

„O Prawach dziecka"
Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
i mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić!
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić,
wyzywać, i każdego mogę zawsze do na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
a gdy różnie się od innych to jest moja sprawa.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.