Grupa dzieci stojąca za chmurą

Samorząd szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO

rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący szkoły: Julia Zymon, kl. VIII

Z-ca przewodniczącego: Magdalena Matelska, kl. VI

Skarbnik: Karolina Berlicka, kl. VI

Sekretarz: Dominika Brzozowska, kl. VI

Opiekun: Monika Marel-Knap, Monika Stefańska