Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Uroczystość nadania imienia

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Panią dyrektor oraz Pana Wójta Gminy Hrubieszów
fot. własna

Uroczystość nadania imienia szkole

18. września 2013 r. Szkoła Podstawowa w Czerniczynie otrzymała imię wielkiego społecznika i wychowawcy młodzieży, postaci związanej z naszym regionem - ks. Stanisława Staszica. Ideały mówiące o pracy, wychowaniu i nauce w duchu wartości religijnych i patriotycznych zawsze przyświecały tradycji i misji naszej szkoły. Do nadania imienia szkole przygotowywaliśmy się długo i rzetelnie, poznając biografię patrona oraz uczestnicząc w imprezach i konkursach poświęconych ks. Staszicowi, a mających miejsce na terenie naszej gminy.

Dzień uroczystości był pełen wzruszeń dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości. Staliśmy się świadkami niezwykłych, pełnych celebry wydarzeń związanych z nadaniem szkole imienia oraz otrzymaniem sztandaru.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył ksiądz proboszcz Piotr Kawecki wraz z goszczącym ks. dziekanem dr Wiesławem Oleszkiem i ks. kanonikiem Marianem Garmolem. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił doniosłą rolę pracy nauczyciela poprzez nawiązanie do słów patrona szkoły, który wskazywał na potrzebę kształcenia i doskonalenia talentu ukrytego w każdym młodym człowieku, a dopiero trud podejmowany przez nauczyciela może go wydobyć i przynieść obfite owoce. W czasie mszy świętej został poświęcony sztandar szkoły, ufundowany przez Zarząd Kółka Rolniczego w Czerniczynie.

Dalsza część uroczystości była kontynuowana na placu przed szkołą. Na wstępie ks. Piotr Kawecki poświęcił tablicę pamiątkową ku czci patrona szkoły, ufundowaną przez rodziców. Następnie dyrektor szkoły Pani mgr Bożena Nowosad powitała wszystkich przybyłych gości i skierowała ku nim słowa zapewniające o kontynuowaniu dzieła zapoczątkowanego przez ks. Stanisława Staszica, czyli edukacji w duchu wartości religijnych i patriotycznych. Swoją obecnością zaszczycili szkołę przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władze gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, więziennictwa, sponsorzy, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół, rodzice i absolwenci szkoły. Przed przekazaniem sztandaru społeczności szkoły na ręce pani dyrektor, wójt Gminy Hrubieszów pan Jan Mołodecki odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu Szkole Podstawowej w Czerniczynie imienia ks. Stanisława Staszica.

Podniosłym punktem uroczystości było ślubowanie na sztandar Pani dyrektor szkoły, przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców. Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny poświęcony patronowi. Osoby i instytucje wspierające działalność szkoły otrzymały z rąk Pani dyrektor zaszczytny tytuł "Przyjaciela Szkoły".

Chłód i deszczowa pogoda nie zmąciły ciepłej i podniosłej atmosfery uroczystości. Pozostanie ona na długo w pamięci wszystkich uczestników tak doniosłego wydarzenia.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.