Mobilność ponadnarodowa naszych uczniów

„Razem możemy więcej! Mobilność ponadnarodowa uczniów Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach”- to tytuł przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

, który był realizowany w naszej szkole w okresie od 01.06.2022 do 30.11.2022. Realizacja całego przedsięwzięcia była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu to 98177,00 PLN.
Głównym celem projektu był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych u 15 uczniów w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji matematycznych oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów, którzy z przyczyn społecznych, kulturowych, geograficznych nie uzyskują poziomu rozwoju odpowiadającego posiadanemu potencjałowi.
Cele szczegółowe projektu to:
- wzrost umiejętności językowych w obszarze języka angielskiego.
- stymulowanie motywacji do nauki języków obcych
- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
- naukę tolerancji, poszanowania kultur i otwartości na inność,
- zwiększenie wszechstronności zainteresowań i umiejętności na interdyscyplinarny wymiar edukacji,
- osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania uczniów.
Cele projektu zostały osiągnięte poprzez:
- autentyczną, bezpośrednią komunikację w języku obcym podczas działań z rówieśnikami z Portugalii
- przyswajanie kwestii kontekstowych w języku obcym podczas zajęć w szkole przyjmującej
- poznanie dziedzictwa europejskiego pozwalające na poznanie historii i kultury portugalskiej oraz rozwój kompetencji uniwersalnych podczas wycieczek. Uczestnicy, zwiedzali miasta: Porto, Bragę, Guimaraes słynące z architektonicznego i artystycznego bogactwa, Fatimę - najważniejsze sanktuarium portugalskie oraz jedno z największych i najważniejszych sanktuariów maryjnych w Europie oraz Povoa de Varzim leżące nad samym Oceanem Atlantyckim.
- pokazów, spotkań rozwijających świadomość i ekspresję kulturalną,
- pracę w grupie, która będzie pomagała w rozwoju umiejętności przez nauczanie poza formalne.
Zaplanowane działania projektowe obejmowały trzy etapy:
- Etap I - przygotowanie 15 uczestników do mobilności ( 26 godzin na uczestnika)
- Etap II - w wymiarze 8 dni przeprowadzenie 15 mobilności
- Etap III - działania informacyjne, ewaluacja przedsięwzięcia oraz upowszechnienie rezultatów.
W trakcie wyjazdu uczniowie realizowali program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brali udział w zajęciach sportowych, językowych, zajęciach bloku matematyczno - przyrodniczego. Tematyka działań wpisywała się w podstawę programową oraz stanowiła motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

 

Mobilność ponadnarodowa uczniówPokaż galerie