Grafika przedstawia dzieci oraz napis Akcja integracja!

Akcja Integracja!

Akcja INTEGRACJA! Była organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach w lutym i marcu 2023 roku. Oferta została skierowana do uczniów ze szkół podstawowych (klasy 5-8) z terenu Gminy Hrubieszów.

Warsztatowa forma zajęć polegała na zintegrowaniu zespołu klasowego, na współpracy oraz lepszym poznaniu swoich rówieśników. Warto zadbać o pozytywną atmosferę w klasie, a pomóc w tym mogą gry i zabawy integracyjne, które warto wplatać w zajęcia. Przeprowadzone zajęcia integracyjne miały korzystny wpływ na wzajemną komunikację i zrozumienie, zwiększyły poczucie bezpieczeństwa i podniosły gotowość do współdziałania.
Celem zajęć integracyjnych było poznanie zasad dobrego koleżeństwa, kształtowanie w uczniach umiejętności dostrzegania drugiego człowieka, wspomaganie w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, kształtowanie pozytywnej samooceny oraz integracja zespołu klasowego.
Na zajęciach uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych ćwiczeniach, grach interakcyjnych i zabawach, które pozwoliły na lepsze poznanie zarówno siebie, jak i innych. Podczas zabawy uczniowie mieli możliwość wykorzystania „Koła współpracy” i „Koła komunikacji”, które uczą działania zespołowego, integrują zespół i pozwalają na osiągnięcie wspólnego sukcesu grupowego.
Zajęcia dla jednego zespołu klasowego trwały po 45 min. i odbyły się w Szkołach Podstawowych w Czerniczynie, Moniatyczach, Ślipczu z/s w Kozodawach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób w klasie szkolnej podczas zabawy
Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób klęczy w kole wewnątrz budynku. Młodzież gra w grę
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób siedzi w kole wewnątrz budynku.
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób wewnątrz budynku, gra w zabawę integracyjną przy użycia
Grupa osób klęczy w kole wewnątrz budynku. Młodzież gra w grę