Brodzica, historia miejscowości

Brodzica to wieś w gminie Hrubieszów. Bohorodyca pierwszy raz notowana była w 1400 roku. Była wtedy wsią królewską.

Wioska należąca dawniej do Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, które założył w 1816 roku ks. Stanisław Staszic. Przypomnijmy, bo to ważne. Staszic obdarował ziemią 329 gospodarzy i zwolnił ich z pańszczyzny. Założył szkoły, stworzył opiekę zdrowotną i socjalną. Wprowadził szereg uregulowań pomagających zrzeszonym rozwijać oświatę rolną i godnie żyć. A wszystko, jak chciał sam założyciel, wzorem sprawiedliwego urządzenia włościan dla ratowania się wspólnie w nieszczęściach. Mieszkańcy upamiętnili tragiczne wydarzenia z historii miejscowości. Ofiarom OUN-UPA z lat 1944-45 wystawiono we wsi okolicznościowy obelisk.

Miejscowość położona nad Huczwą, przez którą prowadzi do miasta most kołowy, zaś do sąsiedniego Obrowca kładka. Przez wieś prowadziła także kolej wąskotorowa, po której zachował się most nad Huczwą. Dawniej, alternatywą do dzisiejszych przepraw przez rzekę był wyłożony kostką trylinką bród. To dzięki niemu mieszkańcy docierali do Obrowca a później dalej, do pobliskiego miasta. Bród zachował się do dzisiejszego dnia. Atrakcją turystyczną jest także zegar słoneczny usytuowany obok miejscowej świetlicy.

Świetlica wiejska
Wiejski charakter Brodzicy. Na pierwszym planie krowa, za nią stara, drewniana chałupa
Rzeka Huczwa, płynąca wśród  łąk
Rzeka Huczwa. Na pierwszym planie powalone drzewo , w głębi most kołowy
Torowisko kolejki wąskotorowej na moście na rzece Huczwa
Pamiątkowa płyta poświęcona ofiarom OUN-UPA z lat 1944-45
Przydrożny krzyż z 1975 roku
Bród na rzece Huczwa, wyłożony kostką trylinką
Kładka dla pieszych nad Huczwą
Zegar słoneczny