Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK GMINY HRUBIESZÓW

Dofinansowanie bibliotek Gminy Hrubieszów
BP Stefankowice

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK GMINY HRUBIESZÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach dofinasowania dla bibliotek publicznych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach otrzymał w 2023 r. dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 000 zł. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytet1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.