Gminny Turniej Czytelniczy

W dniu 11 maja 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Moniatyczach odbyła się kolejna edycja Gminnego Turnieju Czytelniczego pt. „Czytać każdy może”, do której tym razem zostali zaproszeni uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów.

Głównym celem konkursu było kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół w Czerniczynie, Moniatyczach oraz Stefankowicach. Uczestnicy konkursu pracowali w trzyosobowych drużynach rozwiązując pięć zadań, które treścią obejmowały znajomość przeczytanych lektur tj. „Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy, „Hobbit” J.R.R. Tolkiena oraz „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza. Do zadań uczestników należało rozwiązanie testu, krzyżówki oraz wykreślani, a także narysowanie portretu Pana Kleksa. Uczestnicy konkursu wykazali się świetną znajomością lektur. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach , drugie drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czerniczynie, na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Moniatyczach. Konkurs został przygotowany przez biblioteki publiczne: w Dziekanowie i Stefankowicach, działające w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.

Uczestnicy turnieju i jury wewnątrz sali.
Uczestnicy turnieju wewnątrz budynku, rozwiązują zadanie.
Uczestnicy turnieju wewnątrz budynku, rozwiązują zadanie.
Uczestnicy turnieju wewnątrz budynku, rozwiązują zadanie.
Jury siedzi przy stoliku wewnątrz budynku.
Uczestnicy turnieju i jury wewnątrz sali.
Uczestnicy turnieju i jury wewnątrz sali.
Uczestnicy turnieju wewnątrz budynku, rozwiązują zadanie.
Uczestnicy turnieju i jury wewnątrz sali.
Uczestnicy turnieju wykonują rysunek.
Uczestnicy turnieju wykonują rysunek.
Rysunek Pana Kleksa
Uczestnicy turnieju wykonują rysunek.
Uczestnicy konkursu.